В єднанні власних сил – до правди, добра і краси!

Загальні збори 2024

ЗАПРОШЕННЯ

члену кредитної спілки «Тайстра» (ідентифікаційний код 33083216) для участі у річних загальних зборах

 

дата проведення зборів

27 червня 2024 року

місце проведення:

Івано-Франківська область, місто Долина, вулиця Бандери, 1а

початок реєстрації:

12:00 год

закінчення реєстрації:

12:45 год

початок зборів:

13:00 год

перелік документів, що має надати член кредитної спілки (його представник) для участі у загальних зборах:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що дає право участі на загальних зборах як представника (довіреність)

Спосіб проведення загальних зборів членів кредитної спілки:

Річні загальні збори членів КС «Тайстра» будуть проведені у формі єдиних загальних зборів членів КС «Тайстра» у час та місці зазначеному у запрошенні до участі у загальних зборах членів кредитної спілки.

Адреса веб-сайту кредитної спілки, на якому розміщено матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки:

www.tajstra.if.ua

Консультації щодо участі у річних загальних зборах можна отримати за телефоном:

+38(03477) 2-57-48

Місцезнаходження кредитної спілки «Тайстра»:

вулиця Героїв України, 5, місто Долина,  Івано-Франківської області, Україна, 77503

Електронна пошта кредитної спілки:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання голови та секретаря (президії) річних загальних зборів членів КС «Тайстра».

2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів членів КС «Тайстра».

3. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Тайстра».

4. Розгляд річного звіту спостережної ради КС «Тайстра» за 2023 рік, оцінка її діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

5. Розгляд звіту правління КС «Тайстра» за 2023 рік.

6. Розгляд звіту кредитного комітету КС «Тайстра» за 2023 рік.

7. Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Тайстра» за 2023 рік.

8. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Тайстра» за 2023 рік.

9. Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати, а також визначення порядку повернення таких внесків.

10. Про визначення видів додаткових пайових внесків членів кредитної спілки, у тому числі строкових додаткових пайових внесків.

11. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Тайстра» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Тайстра», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Тайстра».

13. Про визнання таким, що втратили чинність Положення про спостережну раду кредитної спілки, Положення про кредитний комітет кредитної спілки, Положення про правління кредитної спілки, Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці.

14. Про перейменування спостережної ради КС «Тайстра» на наглядову раду КС «Тайстра».

15. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Тайстра».

16. Про повернення обов’язкових пайових внесків членам кредитної спілки «Тайстра».

17. Про покриття збитків КС «Тайстра».

18. Про затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладаються з членами наглядової ради КС «Тайстра», встановлення розміру винагороди членів наглядової ради КС «Тайстра», обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради КС «Тайстра».

19. Про виключення членів КС «Тайстра», які не мають додаткових пайових внесків у КС «Тайстра» та протягом трьох років жодного разу не скористалися фінансовими послугами, що надаються КС «Тайстра», не вчиняли фінансових операцій, не брали участь в роботі органів управління КС «Тайстра».

20. Про визначення організаційної структури КС «Тайстра» та делегування повноважень про затвердження організаційної структури наглядовій раді КС «Тайстра».

 

Пропозиції для внесення змін до проєкту порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки приймаються у письмовій формі спостережною радою КС «Тайстра» до 10 червня 2024 року.

Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів членів КС «Тайстра» та отримати проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного можна до 14 червня 2024 року.

 

З повагою,

спостережна рада кредитної спілки «Тайстра»

 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КС "ТАЙСТРА"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

СТАТУТ КС "ТАЙСТРА" (НОВА РЕДАКЦІЯ)

ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КС "ТАЙСТРА" ЗА 2023 РІК